SPIM TEKUN ONLINE 2023 : PERMOHONAN PEMBIAYAAN RM10000 TEKUN NASIONAL

spim tekun online

SPIM TEKUN ONLINE 2023 : PERMOHONAN PEMBIAYAAN RM10000 TEKUN NASIONAL Untuk makluman kepada usahawan bagi sektor informal dan micro yang memerlukan bantuan pembiayaan, anda boleh membuat permohonan inisiatif daripada Tabung Ekonomi Kumpulan Usahawan Niaga (TEKUN). Pembiayaan ini dikenali sebagai Skim Pembiayaan Informal dan Mikro (SPIM). Apakah yang dimaksudkan dengan sektor informal? Sektor informal ialah pertubuhan … Read more